Σύστημα ιχνηλασημότητας σε ελαιουργείο

Εφαρμογή συστήματος συλλογής, καταγραφής στοιχείων και ιχνηλασημότητας σε ελαιουργείο στην Σητεία  Κρήτης .

Για την υλοποίηση του έργου κατασκευάστηκαν :

1)      Ηλεκτρικός πίνακας συλλογής στοιχείων με P.L.C.και κατάλληλο λογισμικό, όπου συλλέγει, επεξεργάζεται, απεικονίζει και αποστέλλει στο λογισμικό καταγραφής τα παρακάτω σήματα :

  • Θερμοκρασίες ελαιοζύμης μαλακτήρων
  • Θερμοκρασίες Decarter και διαχωριστήρων
  • Πόρτες και Βάννες μαλακτήρων (ανοικτές – κλειστές)
  • Βάννες δεξαμενών ελαιόλαδου (ανοικτές – κλειστές)

Επίσης ο παραπάνω ηλεκτρικός πίνακας φέρει κατάλληλο λογισμικό αυτοματισμού για την αποφυγή εσφαλμένων λειτουργιών όπως άνοιγμα πάνω από μιας πόρτας η βάννας μαλακτήρων ,διαδοχικό ξεκίνημα σταμάτημα μηχανημάτων κ.α.

2)      Βιομηχανικό πάνελ με αναγνώστη Barcode για την συλλογή στοιχείων του παραγωγού (ανάγνωση barcode) καθώς και το καθαρό βάρος του ελαιόκαρπου που προσκομήθηκε για έκθλιψη.

3)      Αυτόματο ζυγιστικό σύστημα ελαιόλαδου με αναγνώστη Barcode και εκτυπωτή αναλυτικού ζυγολογίου ,για την συλλογή στοιχείων του παραγωγού (ανάγνωση barcode) , την εκτύπωση και την αποστολή στο λογισμικό καταγραφής του καθαρού βάρους, της οξύτητας του ελαιόλαδου που παρήγαγε ο εκάστοτε παραγωγός, καθώς και τα κιλά ελαιόλαδου που ενδεχομένως  παραλάβει για ιδία χρήση.

4)      Λογισμικό καταγραφής και ιχνηλασημότητας Trace pro oil. 

  • Σύνδεση με όλα τα παραπάνω συστήματα
  • Εκτύπωση ετικέτας παραγωγού με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται όπως, ονοματεπώνυμο ,κωδικός αγροτεμάχιου ,Α.Φ.Μ. παραγωγού, τοποθεσία ελαιόφυτου ,σακιά, ημερομηνία συλλογής, μοναδικό αριθμό παρτίδας.
  • Πλήρης ιχνηλάτηση όλων των δεδομένων.

 

Products

Newsletter

v2