Ηλεκτρικοί πίνακες ελέγχου κίνησης

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα κατασκευής και συναρμολόγησης βιομηχανικών πινάκων και αυτοματισμών για αυτοματοποίηση μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και προγραμματισμό , PLC συστημάτων , SCADA  (καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων), Ζυγιστικών , συστημάτων Τηλεχειρισμού GSM , GPRS, Ασύρματων τηλεχειρισμών κ.α.,  καθώς αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη αυτών.

Products

Newsletter

v2