Τυποποιημένοι ηλεκτρικοί πίνακες αντιστάθμισης ,διόρθωσης συν. Φ

Κωδικός ControlTech: 115322

Ηλεκτρικοί πίνακες αντιστάθμησης - διόρθωσης συν. Φ του

Ιταλικού οίκου COMAR τυποποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα

73/23 ΕΟΚ (93/68 ΕΟΚ).

Είναι διαθέσιμοι σε τρεις τύπους ανάλογα με την αρμονική

παραμόρφωση του δικτύου και προσφέρουν μείωση ενεργειακού

κόστους στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία οι τιμές , επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 

 

O online κατάλογος αποτελεί ένα μέρος απο την γκάμα προϊόντων μας. Αν το προϊόν που ψάχνετε δεν υπάρχει ακόμα Online, γράψτε το όνομα ή / και την περιγραφή του στην παρακάτω φόρμα και προσθέστε το στην λίστα σας.
Ο υπεύθυνος της ControlTech σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας για το ακρίβές προϊόν. Στην ControlTech έχουμε ό,τι ψάχνετε!

Products

Newsletter

v2