Ρελε πυκνωτών διόρθωσης συν.φ

Κωδικός ControlTech: 31234

Ρελε πυκνωτών

Κατηγορία χρήσης AC-6b
Ζεύξη τριφασικών πυκνωτών σε θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος 60°C. Ισχύς πυκνωτών
σε τάση λειτουργίας 400V / 50/60 Hz

12,5 - 25 - 50 KVAR

Τα ρελέ πυκνωτών αποτελούν ειδική κατασκευή. Οι κύριες επαφές κλείνουν αφού πρώτα προφορτιστούν οι πυκνωτές από τις προπορευόμενες ανοιχτές επαφές και τις αντιστάσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρενοχλούν τη λειτουργία του δικτύου και τις συγκολλήσεις των επαφών.

O online κατάλογος αποτελεί ένα μέρος απο την γκάμα προϊόντων μας. Αν το προϊόν που ψάχνετε δεν υπάρχει ακόμα Online, γράψτε το όνομα ή / και την περιγραφή του στην παρακάτω φόρμα και προσθέστε το στην λίστα σας.
Ο υπεύθυνος της ControlTech σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας για το ακρίβές προϊόν. Στην ControlTech έχουμε ό,τι ψάχνετε!

Products

Newsletter

v2